Update: 01.03.2010

Bismarckova rozhledna v Hofu
„Vzdorná hláska“

Dne 7. března 1900 byl v Hofu založen a oficiálně zaregistrován „Spolek pro zbudování Bismarckovy mohyly“. Třináct zakládajících členů tohoto spolku pocházelo z měšťanských kruhů (farář, lékárník, právník, dvorní rada, atd.). V následujících letech přibylo do spolku mnoho členů z různých vrstev obyvatelstva.

Členové spolku se dlouhou dobu nemohli sjednotit v názorech ohledně vhodného stanoviště této věže. Tuto diskusi ukončil dne 28. dubna 1910 komerční rada Wilhelm Deininger, který věnoval stavební pozemek na kopci Rosenbühl (597 metrů nad mořem).

Spolek posléze schválil návrh „vzdorné hlásky“, který došel dne 20. 12. 1910 od pověřené firmy H. Stengel / P. Hofer z německého Mnichova.

Stavební práce na této věži s osmiúhlým půdorysem byly zahájeny 3. června 1914. Její zbudování bylo financováno především dary místních hofských průmyslových podniků. Svými náklady 82.000 marek to byla osmá nejdražší Bismarckova věž.

Během pokládání základního kamene dne 27. 9. 1914 byla v průběhu malé slavnosti farářem Philippem Nürnbergerem přečtena zakládací listina, která byla posléze zazděna do základů věže. Výňatek z textu: „Je to slovo plné ducha a života, plné výrazovosti a síly: Bismarck!“

I když byla věž dokončena již v září 1915, její slavnostní otevření (vysvěcení) však - z důvodů 1. světové války - proběhlo teprve 13. května 1921. Během slavnostního vysvěcení pronesl farář P. Nürnberger slavnostní řeč k poctě Bismarcka, kterému poděkoval za „sjednocení německých rodů a zřízení Německé říše“.

„Poslední kámen věže“ byl položen teprve v roce 1928, kdy stále ještě existující spolek na zřízení Bismarckovy věže odhalil ve věži Bismarckovu bystu z granitu (od sochaře Neupera z Weißenstadtu).

Věž s osmiúhelným půdorysem zbudovaná z žulových kvádrů stojí na třístupňovém základovém podstavci. Z tohoto terasovitého podstavce o délce hrany 13,5 m se zdvihá osmihranná věž o průměru 7,2 m. Ve výšce 20 m se na výstupcích nacházejí otvory do všech čtyř světových stran. Nad vchodem je vytesán nápis „BISMARCK“. Na vyhlídkovou plošinu věže lze vystoupat po 118 železobetonových schodech.

Po 2. světové válce věž upadla až do roku 1964 v zapomnění. Na konci tohoto roku byl z vrcholu věže odstraněn krunýř pro slavnostní oheň a byl nahrazen mincovým dalekohledem. V roce 1995 byla provedena generální oprava věže, která byla financována okresní a městskou spořitelnou z Hofu. 25 m vysoká Bismarckova věž na vrchu Rosenbühl je v současnosti výraznou vyhlídkou, která skýtá výborný rozhled do širokého okolí města Hof an der Saale.


Otevírací doba: 1.4. - 30.8., 8:00 - 20:00 hod / 1.9. - 31.10.  8:00 - 18:00 hod


Links:

Google Maps

Google Earth